Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych - laboratorium

Szanowni Państwo,

W ramach pracowni "Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych" wykonają Państwo 3 ćwiczenia laboratoryjne wspólnie prowadzone przez Wydział Chemii i Fizyki UW.

Wydział Chemii przygotował dla Państwa 2 ćwiczenia:

  • Pomiar widma alfa radionuklidów 224Ra i 212Bi, (pdf)
  • Oznaczanie produktów rozpadu uranu w popiołach z elektrowni węglowych (pdf)

Wydział Fizyki zaproponował jedno dłuższe ćwiczenie (do wyboru)

  • Badanie strumienia neutronów (J13)
    lub
  • Pomiar widma energetycznego fragmentów rozszczepienia 236U wywołanego neutronami termicznymi (J11a, J11b)

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną otrzymanych ocen. Ocena za ćwiczenie realizowane na Wydziale Fizyki ma wagę 2, na Wydziale Chemii mają wagę 1.

Terminy zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki poznali Państwo w czasie spotkania organizacyjnego (harmonogram). Ćwiczenia zaproponowane przez Wydział Chemii wykonywane są w IChTJ. W celu ustalenia terminu proszę o kontakt:

dr Przemysławem Koźmińskim
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa
Tel. +48 22 5041011
e-mail: p.kozminski@ichtj.waw.pl lub kozminski.ichtj@gmail.com

Koordynatorzy:

Wydział Fizyki:
dr hab. Agnieszka Korgul
CENT II, ul. Pasteura 5, pokój 2.66
tel. +48 22 55 32 666
e-mail: korgul@fuw.edu.pl

Wydział Chemii:
dr hab. Sławomir Sęk
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
Żwirki i Wigury 101, pokój 4.24
tel: +48 22 55 26661
e-mail: slasek@chem.uw.edu.pl


Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki