Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Wydział Chemii UW

Wydział Chemii UW jest jednym z najlepszych wydziałów chemii w Polsce. Zatrudnia 140 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 60 profesorów i doktorów habilitowanych. Kształci 1250 studentów i 150 doktorantów. Należy do wiodących jednostek naukowych w kraju. Wydaje rocznie ponad 300 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Wydział współpracuje z uniwersytetami w Cambridge, Oxfordzie, Berlinie, Strasbourgu, Paryżu, Berkeley, z Uniwersytetem Cornella, Instytutem Fritza Habera w Berlinie oraz z wieloma innymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi.

Prowadzone są tu badania oraz studia w zakresie chemii fizycznej, jądrowej i radiacyjnej, teoretycznej, nieorganicznej i analitycznej, organicznej oraz technologii chemicznej.

Wydział Chemii zaangażowany jest również w działalność popularyzatorską. Co roku we wrześniu odbywają się tu wykłady i pokazy w ramach warszawskiego Festiwalu Nauki. Przez cały rok akademicki prowadzimy Wykłady z Ciekawej Chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczymy w Pikniku Naukowym Polskiego Radia oraz współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik.

Studia na Wydziale uatrakcyjnia działalność następujących organizacji studenckich:

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 26 206
www.chem.uw.edu.pl

Wydział Fizyki UW

Wydział Fizyki UW jest największym wydziałem fizyki w Polsce. Zatrudnia 190 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 120 profesorów i doktorów habilitowanych. Kształci się tu 650 studentów i 100 doktorantów. Wydział należy do wiodących jednostek naukowych w kraju. Wydaje rocznie ponad 500 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Fizyka i astronomia są obecne na Uniwersytecie Warszawskim od momentu jego powstania w 1816 roku. Ośrodek przy ul. Hożej 69 powstał zaraz po I wojnie światowej, a Wydział Fizyki w obecnym kształcie został utworzony w roku 1969. W roku 1952 Marian Danysz i Jerzy Pniewski dokonali tu przełomowego odkrycia w dziedzinie fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. Stwierdzili oni istnienie tzw. hiperjąder, czyli jąder zawierających kwark dziwny. Warto wspomnieć, że to właśnie z Wydziału Fizyki UW nawiązano w roku 1991 pierwsze w Polsce połączenie internetowe, a przez następne lata znajdowała się tu pierwsza polska strona domowa. W związku z rozbudową laboratoriów oraz powiększającą się ofertą dydaktyczną wydział planuje w najbliższych latach przeprowadzkę do nowego budynku przy ul. Pasteura.

Działające na Wydziale Fizyki UW grupy badawcze współpracują z takimi ośrodkami jak największe na świecie laboratorium fizyki jądrowej i cząstek elementarnych CERN pod Genewą (Francja/Szwacjaria). Nasi pracownicy i studenci aktywnie uczestniczą w eksperymentach przy akceleratorze Large Hadron Collider (LHC). Inne współpracujące z nami ośrodki to Kamioka Observatory (Japonia) posiadające największy na świecie detektor neutrin Super Kamiokande, Gesselschaft fur Schwerionenforschung (GSI) w Darmstadt (Niemcy), Institut Laue-Langevin w Grenoble (Francja), Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie (Szwecja), Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) (Włochy), Oak Ridge National Laboratory (ORNL) (USA), University of Washington (USA) itd.

Wydział prowadzi badania naukowe oraz studia w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, fizyki atomowej i optyki kwantowej, fizyki ciała stałego, biofizyki, fizyki medycznej, geofizyki, astronomii, nanotechnologii, ekonofizyki itd.

Oprócz badań naukowych i studiów wydział zaangażowany jest w szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską. Co roku we wrześniu odbywają się tu wykłady i pokazy w ramach warszawskiego Festiwalu Nauki. W maju mamy swoje stoisko na Pikniku Naukowym Polskiego Radia. Prowadzimy Zajęcia Otwarte z Fizyki, w tym wykłady sobotnie oraz Letnią Szkołę Fizyki. Nasi studenci są zaangażowani w tworzenie i działalność Centrum Nauki Kopernik.

Na wydziale działa Samorząd Studencki, który aktywnie wsółpracuje z władzami dziekańskimi m.in. w kwestiach programu studiów, zasad przyznawania stypendiów itp. Organizuje też tradycyjne połowinki. W ramach corocznych Juwenaliów organizowany jest na wydziale Dzień Fizyka, podczas którego oprócz uroczystej promocji absolwentów odbywa się turniej gry w kręgle, mecz siatkówki, zjazd po linie, zabawa w kalambury, koncert wydziałowego chóru itd. Studia na wydziale uatrakcyjnia też działalność następujących organizacji studenckich:

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel. 22 55 32 156
www.fuw.edu.pl

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki