Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Współpraca

Aby zapewnić studentom dostęp do różnorodnej i nowoczesnej aparatury oraz kontakt z najlepszymi specjalistami, nawiązaliśmy współpracę z następującymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi:

 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Warszawa
  • Jest to największe w kraju laboratorium fizyki jądrowej. Posiada jedyny w Polsce akcelerator ciężkich jonów przeznaczony do badań naukowych. W fazie konstrukcji jest drugi akcelerator, który posłuży do wytwarzania radioizotopów stosowanych w medycynie.
 • Instytut Problemów Jądrowych, Świerk koło Warszawy
  • Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane w zakresie fizyki jądrowej i dziedzin pokrewnych. Wytwarza detektory i akceleratory medyczne oraz rozwija techniki radiografii do celów ochrony granic. Wykonuje komputerowe symulacje procesów zachodzących w reaktorach jądrowych.
 • Instytut Energii Atomowej POLATOM, Świerk koło Warszawy
  • Instytut posiada jedyny w kraju reaktor jądrowy. Jest to reaktor badawczy, w którym wytwarza się radioizotopy do zastosowań w medycynie i przemyśle oraz prowadzi badania materiałów stosowanych w energetyce jądrowej.
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
  • W Instytucie prowadzi się między innymi badania nad możliwością pozyskiwania paliwa jądrowego ze źródeł krajowych, nad wykorzystaniem paliwa torowego, przeróbką odpadów promieniotwórczych, narażeniem ludności na promieniowanie jonizujące, ochroną środowiska itd.
 • Joint Institute of Nuclear Reseach, Dubna, Rosja
  • Jedno z największych na świecie laboratoriów fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądrowej i ciała stałego. Odkryto tu między innymi nowe, superciężkie pierwiastki, z których jeden nosi nazwę Dubnium. Ośrodek posiada reaktor jądrowy i prowadzi badania w dziedzinie energetyki jądrowej.
 • Budapest University of Technology and Economics, Budapeszt, Węgry
  • Politechnia budapeszteńska posiada jeden z niewielu w Europie reaktorów treningowych, czyli przeznaczonych głównie do celów kształcenia studentów. W ramach ćwiczeń można własnoręcznie sterować reaktorem. Prowadzi się tam również rozmaite badania, na przykład składu chemicznego ceramiki z Qumran.
 • Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
  • Politechnika sztokholmska to największy szwedzki ośrodek kształcenia w dziedzinie energetyki jądrowej.
 • Alternative Energies and Atomic Energy Commission, Francja
  • Założony zaraz po wojnie, komisariat odegrał wiodącą rolę w rozwoju energetyki jądrowej we Francji, która jest obecnie europejskim liderem w tej dziedzinie. Komisariat jest jednym z największych na świecie ośrodków badań stosowanych i zajmuje się wszelkimi technikami jądrowymi, także w medycynie, ochronie środowiska itd.
 • Państwowa Agencja Atomistyki
  • Agencja jest rządowym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jądrowe kraju. W związku z rozwojem energetyki jądrowej będzie pełnić rolę tzw. regulatora.
 • International Atomic Energy Agency, Wiedeń, Austria
  • Agencja zajmuje się problematyką bezpieczeństwa jądrowego w skali świata. Koordynuje działania międzynarodowe, oferuje pomoc ekspertów, wspiera edukację z zakresu technik jądrowych.

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki