Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Informacje ogólne

Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydziały Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci tego kierunku są formalnie studentami Wydziału Chemii, który zajmuje się rekrutacją i obsługą studiów od strony administracyjnej.Absolwenci otrzymują dyplomy Wydziału Chemii z zaznaczeniem, że skończyli kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki.

Studia I stopnia

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem stopnia licencjata. Przygotowują także do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń. Studia I stopnia uzyskały status kierunku zamawianego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co oznacza to, że są współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone są między innymi na stypendia dla najlepszych studentów oraz wizyty w ośrodkach zagranicznych. Szczegóły w zakładce Kapitał Ludzki. Dzięki programowi Erasmus możliwy jest wyjazd na jeden semestr studiów na uczelnie zagraniczne.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Matematyka, fizyka i chemia w zakresie podstawowym
 • Fizyka jądrowa, chemia jądrowa i radiochemia w zakresie rozszerzonym
 • Ochrona radiologiczna
 • Zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle
 • Wstęp do zagadnień energetyki jądrowej

W ramach przedmiotów do wyboru znajdą się wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak fizyka środowiska, alternatywne źródła energii, awarie jądrowe i broń jądrowa, prawo atomowe czy społeczne aspekty energetyki jądrowej. W toku studiów przewidziane są liczne ćwiczenia laboratoryjne. Po drugim roku każdy student odbędzie trzytygodniowe praktyki w krajowych instytucjach naukowo-badawczych lub przemysłowych.

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2011/2012 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2012/2013 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2015/2016 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2016/2017 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2017/2018 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2018/2019 (PDF).

Opiekunowie roku

Wydział Chemii

Wydział Fizyki

 • I-III rok: dr hab. Agnieszka Korgul (e-mail)

Studia II stopnia

Studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się nadaniem stopnia magistra. Do ich podjęcia nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa - konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni. Podczas studiów w ramach programu Erasmus możliwy jest wyjazd na jeden semestr studiów na uczelnie zagraniczne.

Na studiach II stopnia dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

 • Fizyka u podstaw Energetyki Jądrowej
  • Specjalnośc ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
 • Chemia Jądrowa

Wyboru specjalności dokonuje się po pierwszym semestrze. Na obu ścieżkach student ma dużą swobodę wyboru przedmiotów. W ramach przedmiotów do wyboru znajdą się wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak techniki jądrowe w medycynie i przemyśle, fizyka środowiska, alternatywne źródła energii, awarie jądrowe i broń jądrowa, prawo atomowe czy społeczne aspekty energetyki jądrowej.

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2015/2016 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2016/2017 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2017/2018 (PDF).

Program studiów dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2018/2019 (PDF).

Opiekunowie roku

Wydział Chemii

 • I rok: dr Małgorzata Jelińska Kazimierczuk (e-mail)
 • II rok: dr hab. Michał Grdeń (e-mail)

Wydział Fizyki

 • I-II rok: dr hab. Agnieszka Korgul (e-mail)

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki