Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Tematy prac magisterskich 2017/18


  • Wydział Chemii (PDF).
  • Wydział Fizyki (PDF).

Pytania egzaminacyjne


  • Ścieżka chemiczna (pdf )
  • Ścieżka fizyczna (pdf )

UCHWAŁA RADY KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA NR 2/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia o kierunku "Energetyka i chemia jądrowa" (pdf)

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki