Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Dlaczego techniki jądrowe?

Czy fizyka jądrowa wydaje Ci się trudna lub nieznana? To dlatego, że praktycznie nie ma jej w programie szkolnym. Tymczasem to jeden z podstawowych działów fizyki. Jak produkuje się energię w elektrowni jądrowej? Jak diagnozuje i leczy się raka? Skąd się bierze zorza polarna i co powstrzymuje nas od długich lotów kosmicznych? Dlaczego gwiazdy świecą i jak powstały pierwiastki chemiczne? Ile lat temu żyły dinozaury? Na te wszystkie pytania odpowiada właśnie fizyka jądrowa!

Jak działa reaktor jądrowy? Czy jest bezpieczny? Co dokładnie stało się w Czarnobylu? Jak dużym problemem są odpady promieniotwórcze? Te pytanie związane są już bezpośrednio z energetyką jądrową. Do odpowiedzi na nie potrzebna jest nie tylko fizyka, ale i chemia jądrowa. Obecnie dla chemika jądrowego możliwe jest to, co kiedyś okazało się niemożliwe dla alchemików - może on przekształcać jedne pierwiastki w drugie!

Charakterystyczną cechą zagadnień jądrowych jest ich rozległość i interdyscyplinarność. Są tu podstawowe problemy naukowe, jak budowa jądra atomowego. Są rozmaite zastosowania, np. badanie przebiegu podziemnych rzek lub zaglądanie do wnętrza kontenerów bez ich otwierania. Techniki jądrowe odgrywają ogromną rolę w medycynie. Są wreszcie zagadnienia związane z promieniotwórczością środowiska pochodzącą czy to od radonu, czy od promieniowania kosmicznego. Obecnie rozwija się nowy sektor hi-tech wyrosły z połączenia technik jądrowych z nanotechnologiami. Może on zrewolucjonizować zarówno zastosowania medyczne, przemysłowe, jak i energetyczne.

Jeżeli chcesz specjalizować się w jednej dziedzinie jądrowej lub posiąść rozległą wiedzę, która pozwoli Ci znajdować nowe możliwości zastosowań, studiuj na makrokierunku Energetyka i Chemia Jądrowa! Zapraszamy!

Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie

Energetyka jądrowa przeżywa obecnie renesans na całym świecie. Trwa budowa 53 reaktorów, planowanych jest 136, a zaproponowano konstrukcję kolejnych 299. W Europie nowe reaktory buduje obecnie Francja, Finlandia, Bułgaria, Ukraina i Słowacja. Jednym z podstawowych problemów jest kształcenie kadr. Na przykład we Francji kształci się obecnie 300 specjalistów rocznie, a zapotrzebowanie ocenia się na 1300.

11 sierpnia 2009 Rząd RP uchwalił Ramowy Harmonogram działań na rzecz energetyki jądrowej. Przewiduje on budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do roku 2020. Powołana została Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, Minister Hanna Trojanowska. 1 marca 2010 Minister Trojanowska spotkała się z pracownikami i studentami Wydziałów Chemii i Fizyki UW.

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki