Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej

Materiały z wykładów II Szkoły Energetyki i Chemii Jądrowej, która odbyła się w dniach 16-20 września br. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

16 września 2013 r.

1. Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu kostno-stawowego - dr med. Marek Chojnowski
2. Radioizotopowa diagnostyka nowotworów - szczególne możliwości badania PET/CT - dr Katarzyna Fronczewska
3. Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce kardiologicznej - dr Małgorzata Kobyłecka
4. Obrazowanie molekularne nowotworów w badaniu PET - dr Piotr Pawliszak
5. Obrazowanie Biologii Komórek Nowotworowych Techniką PET - dr Renata Matyskiel
6. Nowoczesne formy celowanego leczenia radioizotopowego - dr hab. med. Jolanta Kunikowska
7. Emitery promieniowania korpuskularnego w celowanej terapii radionuklidowej - prof. A. Bilewicz
8. Technetium nuclear medicine - prof. K. German

17 września 2013 r.

1. Własności chemiczne pierwiastków transaktynowych - prof. A. Bilewicz
2. Actinide Chemistry - prof. K. Czerwinski
3. Peaceful usage of nuclear energy - prof. K. German

18 września 2013 r.

1. Rozdzielanie jonów metali metodą ekstrakcji ciecz-ciecz. Podstawy termodynamiczne - prof. J.Narbutt
2. Interaction of Radiation with Matter - prof. K. Czerwinski
3. Technetium in Reprocessing of spent nuclear fuel - prof.K. German
4. Radiation detection - prof. K. Czerwinski

19 września 2013 r.

1. Wydzielanie aktynowców mniejszościowych z odpadów jądrowych metodą ekstrakcji ciecz-ciecz - prof. J. Narbutt

20 września 2013 r.

1. Rola chemii i technologii jądrowych w rozwoju energetyki jądrowej i zastosowaniach gospodarczych - prof. A. Chmielewski
2. Spent nuclear fuel p.1 - prof. M. Jonsson
3. Spent nuclear fuel p.2 - prof. M. Jonsson

 

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki