Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Dodatkowa rekrutacja od semestru letniego na studia II stopnia ECHJ

Tematy prac licencjackich 2017/18 oraz pytania egzaminacyjne

Tematy prac licencjackich 2017/18

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło absolwenta naszego Wydziału

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2016/2017.

Trzecią nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano panu Pawłowi Karpowiczowi, absolwentowi kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) za pracę "Detektory samozasilajace sie w pomiarach reaktorowych". Praca została wykonana pod kierunkiem dr. inż. Rafała Prokopowicza z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ oraz dr hab. Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW.

Tematy prac magisteskich 2017/18 oraz pytania egzaminacyjne

Tematy prac magisterskich 2017/18

Praktyki

Praktyki

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło absolwentów naszego Wydziału

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2014/2015.

Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano panu Gawłowi Madejewskiemu, absolwentowi kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) za pracę " Weryfikacja poprawności modelu numerycznego reaktora MARIA w kodzie MCNP z wykorzystaniem aktywacyjnych pomiarów neutronowych". Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW oraz dr. inż. Rafała Prokopowicza z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ.

Trzecią nagrodę też w kategorii prac licencjackich przyznano pani Monice Szołusze, absolwentce kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa za pracę " Charakterystyki neutronowe rdzenia reaktora MARIA. Analiza modelem dyfuzyjnym ". Praca została wykonana pod kierunkiem dr Zuzanny Marcinkowskiej z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ, oraz dr hab. Agnieszki Korgul.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło studentkę EChJ


Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2013/2014.

Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano Pani Monice Piersie, studentce kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa za pracę "Mapowanie promieniowania gamma wokół akceleratora "LECH" w czasie pomiaru". Praca została wykonana pod kierunkiem prof. Henryka Macha Zakład Fizyki Jądrowej NCBJ, oraz dr hab. Agnieszki Korgul Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki UW. Obecnie Pani Monika Piersa jest studentką II stopnia na Wydziale Fizyki UW.

http://www.nuclear.pl/wiadomosci,news,14101002.html


Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki