Aktualizacja
5 października 2019

Cytat i loga

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło studentkę naszego Wydziału

Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.)

Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano Pani Emilii Górzyńskiej, absolwentce studiów I stopnia, obecnie studentce studiów II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa za pracę ,,Radiokoniugat 198AuNP-Oktreotyd do celowanej terapii guzów neuroendokrynnych". Praca została wykonana pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Majkowska-Pilip z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium pt. ,,Ocena roli Programu polskiej energetyki jądrowej w osiąganiu celów redukcji gazów cieplarnianych''

Logo Uczelni Łazarski Uczelnia Łazarskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt ,,Ocena roli Programu polskiej energetyki jądrowej w osiąganiu celów redukcji gazów cieplarnianych''.
Seminarium odbędzie się 4 października 2019 na Uczelni Łazarskiego, ul Świeradowska 43, Warszawa, sala nr.130, godzina 13.00.
Szczegółowy program seminarium dostępny jest na plakacie.

Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Logo ŚLCJ W dniach 20 - 26 października 2019 r. odbędą się ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.
Studenci z UW za udział w warsztatach mogą zdobyć punkty ECTS. Wymagana jest rejestracja się poprzez system USOS. Więcej szczegółów dotyczących warsztatów jest dostępnych pod adresem http://slcj.uw.edu.pl/pl/xv-warsztaty/.

Seminarium pt. "Past, present and future challenges of developing the Serpent Monte Carlo code"

Logo NCBJ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na seminarium, które wygłosi Prof. Jaakko Leppänen, twórca kodu Monte Carlo SERPENT, pt. Past, present and future challenges of developing the Serpent Monte Carlo code.
Seminarium odbędzie się 7 października w godzinach 9.00-11.00  w sali "Ewa" (208) w budynku PNT, przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Świerku.
Chętne osoby są proszone o zarejestrowanie na stronie http://www.phd4gen.pl do dnia 02.10.2019. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport z Warszawy do Świerka i z powrotem. Zachęcamy do uczestnictwa w semianrium oraz zapoznania się z plakatem.

Kurs Energetyka jądrowa. Prawo krajowe, unijne i międzynarodowe

W ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego w najbliższym semestrze odbędzie się 30-godzinny kurs ENERGETYKA JĄDROWA. PRAWO KRAJOWE, UNIJNE I MIĘDZYNARODOWE. Kurs poprowadzi dr Robert Rybski adiunkt na Wydziałe Prawa i Administracji UW.
Strona kursu

Warsztaty z fizyki reaktorowej na Politechnice Czeski w Pradze

Siedmioro studentów UW kierunków: Energetyka i chemia jądrowa, Fizyka medyczna oraz Fizyka po raz pierwszy wzięło udział w laboratorium fizyki reaktorowej na Politechnice Czeskiej w Pradze, gdzie wykonywali pomiary na pracującym reaktorze jądrowym VR-1. Podczas tygodniowego szkolenia studenci zapoznali się z technikami pomiarowymi parametrów fizycznych rdzenia reaktora. Przeprowadzili także eksperyment krytyczny tą samą metodą, którą opracował i zastosował w pierwszym stosie atomowym Enrico Fermi. Ostatniego dnia warsztatów każdy student wcielił się w rolę operatora reaktora VR-1, wykonując krok po kroku polecenia pod okiem profesjonalnego operatora - symulowany był m.in. awaryjny zrzut prętów bezpieczeństwa (tzw. SCRAM). Niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie studenci mogą wykonać samodzielnie pomiary na pracującym reaktorze. | Więcej

Tematy prac licencjackich 2018/19 oraz pytania egzaminacyjne

Tematy prac licencjackich 2018/19

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło absolwenta naszego Wydziału

Monika Panfil, absolwentka kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) zdobyła III nagrodę w tegorocznym Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za najlepsze prace z dziedziny atomistyki w kategorii prac magisterskich. Praca "Badanie wpływu wahań dobowych temperatury otoczenia na zapas reaktywności reaktora MARIA" została zrealizowana przy współpracy Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem dr Zuzanny Marcinkowskiej z Zakładu Badań i Technik Reaktorowych NCBJ oraz dr hab. Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło absolwenta naszego Wydziału

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2016/2017.

Trzecią nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano panu Pawłowi Karpowiczowi, absolwentowi kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) za pracę "Detektory samozasilajace sie w pomiarach reaktorowych". Praca została wykonana pod kierunkiem dr. inż. Rafała Prokopowicza z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ oraz dr hab. Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW. -->

Praktyki

Praktyki


Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki