Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Energetyka i Chemia Jądrowa

Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydziały Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone są trzyletnie licencjackie studia I stopnia oraz dwuletnie magisterskie studia II stopnia.

Otwarcie makrokierunku Energetyka i Chemia Jądrowa jest bezpośrednio związane z rządowym planem uruchomienia w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Oprócz podstaw fizyki i chemii program studiów obejmuje fizykę jądrową i radiochemię, ochronę radiologiczną, zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle oraz specjalistyczne wiadomości z energetyki jądrowej, jak fizyka reaktorowa czy chemia paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładkach obok oraz do kontaktu z nami - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki